De preventiemedewerker

Is er bij jouw in het bedrijf al een preventiemedewerker aangewezen of vervul je zelf deze rol? En wat is een preventiemedewerker eigenlijk? In dit artikel lees je in het kort wat de taken van een preventiemedewerker zijn.

Een preventiemedewerker is een aanspreekpunt voor zowel werkgevers als werknemers op het gebied van gezond- en veilig werken. In bedrijven tot 25 medewerkers mag de werkgever zelf de rol van deze rol op zich nemen. Het is wel belangrijk dat hij of zij over voldoende deskundigheid en tijd beschikt om deze taken te vervullen.

Wat zijn de taken van een preventiemedewerker?

Er zijn drie wettelijke taken van de preventiemedewerker

 • Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren door het uitvoeren van een Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Het adviseren en nauw samenwerken met arbodeskundigen, de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen afkomstig uit de RI&E.
 • Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen. Zoals advies en voorlichting geven, assisteren bij het opstellen van werkinstructies, correct gebruik van PBM etc.

Andere taken die een preventiemedewerker vaak uitvoert zijn;

 • Het bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen
 • Vervullen van de rol van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf
 • Organisatie van BHV
 • Communicatie m.b.t. gezond en veilig werken.

Kennisvereisten zijn niet specifiek in de wetgeving vastgelegd, belangrijk is dat een preventiemedewerker;

 • Kennis heeft over gezond en veilig werken.
 • De bekendste arbeidsrisico’s in de branche kent, en kan beoordelen of deze zich in de eigen bedrijfssituatie voordoen.
 • Inzicht heeft in verbetermogelijkheden.
 • Maatregelen kent op het gebied van gezond en veilig werken.

Kom je er na het lezen van dit artikel achter dat er eigenlijk helemaal niemand in het bedrijf is aangewezen tot preventiemedewerker en wil je toch voldoen aan artikel 13 van de arbeidsomstandighedenwet?

Dan heb je eigenlijk drie opties:

 • Je wordt zelf preventiemedewerker (mits je niet meer dan 25 medewerkers in dienst hebt)
 • Iemand vanuit het bedrijf wordt aangewezen tot preventiemedewerker.
 • Iemand van buiten het bedrijf wordt aangewezen tot preventiemedewerker.

Ik hoop dat ik je een helder beeld heb gegeven over de werkzaamheden van de preventiemedewerker. Vrijblijvend vragen mag altijd.