De risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E, RIE)

ISO9001 kwaliteit certificaat behalen. Adviseur nodig.

 

Veel ondernemers hebben ooit wel eens een risico- inventarisatie en evaluatie opgesteld of laten opstellen, netjes getoetst en vervolgens is deze in een kast beland.

Letterlijk voldoe je aan de wet, maar wat nou als je recentelijk een nieuwe machine hebt aangeschaft, of een andere richting bent op gegaan met je bedrijf, verhuisd bent naar een ander pand óf een nieuwe locatie hebt geopend?

Het is vrij simpel, de Risico- inventarisatie en evaluatie (in de volksmond ook wel RIE of RI&E genoemd) is dan niet meer up-to-date en je voldoet niet meer aan de wet.

 

Wat is een risico- inventarisatie en evaluatie?

Een risico- inventarisatie en evaluatie is een manier om alle arbeid gerelateerde risico’s van een bedrijf (met personeel) in kaart te brengen. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. Eerst worden alle risico’s geïnventariseerd, vervolgens moet worden beoordeeld hoe groot het risico is en welke maatregelen genomen zijn om het risico, dus de kans op een ongeval te verkleinen.
Het laatste onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak, dit is een heel belangrijk onderdeel hierin wordt namelijk beschreven welke maatregelen een werkgever nog moet nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Ik heb het hier alleen over ongevallen maar in een RI&E gaat het natuurlijk ook over de gezondheid van de medewerkers. Denk dan aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen, lichamelijk zware werkzaamheden, geluid, trillingen etc.

 

Wie moet een risico- inventarisatie en evaluatie uitvoeren?

Bedrijven met medewerkers, onder medewerkers wordt ook verstaan het inhuren van zzp-ers, stagiaires, vakantiemedewerkers en inleners. Voor bedrijven met minder dan 40 uur per week arbeid kan worden voldaan met een ”checklist gezondheidsrisico’s”.

 

Wat nou als je GEEN risico- inventarisatie en evaluatie uitvoert?

Bijna de helft van de bedrijven heeft helemaal nooit een RI&E uitgevoerd, en er zijn zelfs bedrijven die niet eens weten wat een RI&E is. Deze bedrijven:

  1. Hebben een groter risico op arbeidsongevallen en/of werknemers die ziek worden door de werkzaamheden en;
  2. Ze voldoen niet aan de wet en lopen het risico om een boete te ontvangen van €4.500,- en;
  3. De boetes die werkgevers moeten betalen bij een dodelijk ongeval of een ongeval met blijvend letsel kunnen oplopen tot de honderden duizenden euro’s;

 

Inspectie SZW

De kans dat je ”gepakt” wordt is niet heel groot, máár stel dat je gepakt wordt. Dan kost een RI&E algauw meer dan €8.000 euro. €8.000 euro?!

Ja €8.000,- ten eerste natuurlijk de boete, die kan oplopen tot  €4.500 euro vervolgens moet je de RI&E nog uitvoeren en werken aan de punten die de inspecteur heeft meegegeven. Nu ga ik er even vanuit dat de inspecteur wel een aantal verbeter punten heeft gevonden, hier heb je een termijn voor gekregen dit zal zo’n 3 – 6 maanden zijn.

De RI&E moet je nu wel (met spoed) regelen, reken maar vanaf €1.200 óf je doet het zelf en bent hier een aantal weken mee bezig (en eigenlijk heb je geen idee waar je mee bezig bent, óf twijfel je constant of je het wel goed doet) dit kost ook tijd, en dat is tegenwoordig erg kostbaar.

Daarnaast natuurlijk het investeren in de verbeter punten die naar voren komen. Denk bijvoorbeeld aan apparaten die gekeurd moeten worden, een machine die aangepast moet worden, training voor het personeel etc.

Al met al, vrij stressvol terwijl je het ook gewoon nu óf volgende week kunt regelen. Maak je je eigen plan van aanpak, kun je de kosten nog enigszins spreiden en weet je gelijk waar je staat op het gebied van veilig- en gezond werken. Want uiteindelijk is het doel -naast omzet behalen- dat je medewerkers óók morgen weer fris en fruitig aan het werk gaan.